Ceník

Zajímá vás, co stojí právní konzultace? Kolik si účtujeme za právní služby? Jaké mohou být náklady na soudní řízení vašeho sporu? Podívejte se. Jsme transparentní a platí to i pro ceny. Řídíme se platnou vyhláškou o advokátním tarifu a konečnou cenu stanovujeme vždy individuálně.

Konzultace

 • Nevede ke sporu 1 000 Kč/hod.
 • Vede ke sporu viz 1. úkon soudního sporu *)
 • Založení s.r.o. 10 000 Kč (fixní cena)
 • Advokátní úschova 3 až 5 000 Kč (dle dohody)
 • Sepsání smluv 1 000 Kč/hod. (dle dohody)

*) V případě výhry sporu se konzultace při první návštěvě počítá jako převzetí případu a platí ji strana, která spor prohrála.

Soudní spor

 • Hodnota sporu Cena služeb
 • 100 000 Kč 5 100+300 Kč/úkon
 • 50 000 Kč 3 100+300 Kč/úkon
 • do 30 000 Kč 3 000+300 Kč/úkon**)

**) Ceny jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (procentuální odměna dle hodnoty sporu). Částka 300 Kč je cena paušálních výdajů za telefon, cestu apod. Konečná cena bude vždy stanovena individuálně, dle dohody mezi advokátem a klientem.

Úkony

Nejčastěji je při soudním sporu potřeba provést tři až pět úkonů:

 1. převzetí případu,
 2. výzva protistraně (není nutná vždy),
 3. sepsání návrhu ve věci samé (žaloba, atp.),
 4. účast u soudu,
 5. další úkony jako vyjádření pro soud, účast u dalších soudů apod.

Vzorová kalkulace

 • Částka, o kterou se soudíte (hodnota sporu) 100 000 Kč
 • Cena za jednotlivý úkon 5 100 Kč + 300,- Kč
 • Počet úkonů při soudním sporu 3 až 5
 • Cena za právní úkony spojené se sporem 16 200 – 27 000 Kč
 • +
 • Soudní poplatek ve výši 4–5 % z hodnoty sporu 4 000 – 5 000 Kč ***)
 • Celkové náklady 20 200 – 32 000 Kč ****)

***) Soudní poplatek obecně hradí žalující strana. Následně ho však hradí ta strana, která spor prohrála.

****) Vítězná strana sporu má nárok na úhradu nákladů řízení. Poražená strana pak platí svého advokáta, advokáta vítězné strany i celkové náklady soudního řízení.

Dobrá zpráva pro vás je, že spor, do kterého společně půjdeme, velmi pravděpodobně vyhrajeme.

Všechny ceny v ceníku jsou bez DPH.

Napište si o orientační kalkulaci.

Stručně popište, s čím potřebujete pomoci a uveďte informace a částky,
ze kterých můžeme při stanovení kalkulace vycházet. Rádi vám odpovíme.

Osobní údaje nejsou dále zpracovávány žádným jiným subjektem.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE: MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Advokátní kancelář Mgr. Jaroslava Suttnera tímto informuje spotřebitele ve smyslu § 14 zákona. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb advokátem je na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 5. 2. 2016 Česká advokátní komora (internetovou stránkou České advokátní komory, pověřeného subjektu, je www.cak.cz).