Garáže v bytových domech - předkupní právo

Zavedení institutu předkupního práva u spoluvlastnického podílu a jeho dalekosáhlý dopad na cenu bytu v bytových domech.

Vládní návrh zákona, kterým se  zavedlo do Občanského zákoníku předkupní právo u spoluvlastnických podílů k nemovitostí je časovaná bomba.   

Předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu u nemovitých věcí není nic nového a starý Občanský zákoník ho měl zakotven ve svém ustanovení § 140.   Původně se nejednalo o předkupní právo spoluvlastníků, ale o nakládání s podílem, pouze se souhlasem ostatních spoluvlastníků. Toto velmi přísné ustanovení, které  zbavilo možnosti vlastníka podílu se svým majetkem nakládat, bylo  v roce 1992 novelizováno do podoby, kterou  známe dnes.  

V této době se postupně začalo počítat s privatizací bytového fondu a  zákonodárce schválil zákon č.72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů. Ten působil k tehdy platnému Občanskému zákoníku  jako  Lex specialis a v § 3 stanovil, že pokud tento zákon nestanoví jinak, práva a povinnosti vlastníků budov a práva a povinnosti spoluvlastníků domu a vlastníků jednotek (dále jen "vlastník jednotky") upravuje občanský zákoník. Není-li předmětem spoluvlastnictví jednotka, ustanovení občanského zákoníku o podílovém spoluvlastnictví,  se nepoužijí. 

Se schválením „Nového občanskému zákoníku“ byl Zákon o vlastnictví bytů zrušen a jelikož neobsahoval předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu nebylo třeba v jeho zvláštní části se tím zabývat.  

A nyní  pozor navzdory odporu části odborné veřejnosti vláda protlačila novelu Občanského zákoníku, který předkupní právo spoluvlastnického podílu znovu zavedl. Avšak jaksi pozapomněla tento institut  v bytových domech vyloučit, což má dalekosáhlý dopad na bytové domy, s garážovými stání. Ty bývají zapsány jako jedna nebytová jednotka, kterou zpravidla vlastníci bytů mají v podílovém spoluvlastnictví. A zde nastává zásadní problém. Jestliže se v takovém bytovém domě rozhodne vlastník byt prodat, pro prodej garážového stání potřebuje od  všech spoluvlastníků vyjádření, že o něj  nemají zájem.  To znamená, že musí obeslat všechny spoluvlastníky  doporučeným dopisem, což samo o sobě znamená např u 200 bytového domu  výdaj 8.800 Kč. Skutečnost, že by žádný ze spoluvlastníků předkupního práva nevyužil je v dnešní době nedostatku parkovacích míst téměř vyloučená, takže při prodeji takového bytu bez garážového stání,  jeho cena značně klesá.  

  


Zaujala vás nabídka našich služeb?

Napište nám, s čím potřebujete pomoci.

Vaše poptávka je nezávazná a rádi vám na ni odpovíme.

Osobní údaje nejsou dále zpracovávány žádným jiným subjektem.