Lidé

Řešit problematiku upravenou rodinným právem většinou znamená pohybovat se na tenkém ledu rodinných vztahů. Nezúčastněná osoba znalá práva může při řešení citlivých právních problémů v rámci partnerských vztahů nebo rodin velmi pomoci. Ulevte si od stresu z ne(vy)řešených rodinných záležitostí a přenechte jejich řešení profesionálům.

Společnosti Nemovitosti

Trestní právo

 • Vedení obhajoby klienta v rámci trestního řízení.
 • Obhajoba klienta ve vazbě.
 • Obhajoba klienta v přípravném řízení a v řízení před soudem.
 • Zastupování klientů jako poškozených v adhezním řízení.
 • Účast při vyšetřovacích úkonech.
 • Podávání řádných a mimořádných opravných prostředků.

Občanské právo

 • Sporná agenda včetně zastupování u soudu.
 • Smluvní agenda (kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, individuální smlouvy podle vašeho přání).
 • Převody nemovitostí včetně návrhu na vklad, úschovy a ověření podpisů, bytové nájmy.
 • Založení změny ve společenství vlastníků jednotek/družstva/spolku.
 • Problematika náhrady škody.
 • Problematika výpovědí a okamžitého zrušení pracovního poměru u zaměstnance.

Rodinné právo

 • Sporný i nesporný rozvod manželství.
 • Úprava poměrů rodičů k nezletilým dětem po dobu před rozvodem a po něm.
 • Modifikace vypořádání společného jmění manželů.
 • Výživné pro nezletilé i zletilé děti.
 • Výživné pro manžela/manželku/neprovdanou matku.

Zaujala vás nabídka našich služeb?

Pošlete nám e-mail nebo zavolejte.