Nemovitosti

Naše právní služby v oblasti nemovitostí nabízíme fyzickým i právnickým osobám. Zahrnují například pomoc při převodech nemovitostí, zastupování bytových družstev a společenství vlastníků jednotek při vymáhání pohledávek, úschovu finančních prostředků a další.

Lidé Společnosti

Společenství vlastníků, bytová družstva

 • Založení společenství vlastníků jednotek (SVJ) a jejich změny.
 • Založení bytových družstev a jejich změny.
 • Vypracování a změna stanov SVJ a bytových družstev.
 • Organizace členských schůzí a ustavujících schůzí.

Smluvní agenda

 • Kupní a darovací smlouvy k převodu vlastnického práva k nemovitostem.
 • Zástavní smlouvy k nemovitostem.
 • Služebnosti a reálná břemena (dříve věcná břemena).
 • Vypracování smluv o vložení nemovitosti do základního kapitálu společnosti.
 • Vypořádání společného jmění manželů k nemovitosti.
 • Vypracování návrhů na povolení vkladu do katastru nemovitostí včetně zastupování v řízení.
 • Bytové nájmy, nájmy nemovitostí a pacht.
 • Možnost využití advokátní úschovy a ověřování podpisů.

Vymáhání pohledávek

 • Kompletní právní rozbor vymahatelnosti pohledávky.
 • Vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou u právnických a fyzických osob.
 • Administrativní služby spojené s podáním žalob a návrhů.
 • Monitoring nesplacených závazků.
 • Zastupování v rozhodčím řízení.
 • Vymáhání pohledávek v rámci exekučního řízení, včetně podání návrhu na exekuci.

Zaujala vás nabídka našich služeb?

Pošlete nám e-mail nebo zavolejte.