Domácí násilí

Domácí násilí je palčivý problém naší společnosti, neboť si samotné oběti často myslí, že podobné věci by se měly řešit jen v rámci rodiny nebo že by u soudu neměly šanci. Domácí násilí se přitom může týkat každého – dětí, žen, mužů či seniorů. Ačkoliv je domácí násilí již léta trestným činem, oběti se zbytečně bojí svůj problém řešit právní cestou. V dnešním článku si proto rozebereme nejčastější dotazy na toto téma. Co je vlastně domácí násilí?

Právo jej definuje jako zlé nakládání s osobou ze společného obydlí. Nejenže se obětí domácího násilí může stát kdokoliv, domácí násilí má i celou řadu podob. Kromě fyzického násilí jako tělesného poškozování či násilí sexuálního se jedná i o psychické týrání zahrnující třeba vydírání, vyhrožování, ponižování apod. Společnými charakteristikami domácího násilí je, že trvá dlouhodobě a dochází k němu opakovaně.  

Jaké hrozí tresty za páchání domácího násilí?

1. Za týrání může být pachatel potrestán odnětím svobody na 6 měsíců až 4 roky.

2. Pokud se pachatel dopouští výše zmíněného zvlášť surovým či trýznivým způsobem, způsobí oběti těžkou ujmu na zdraví nebo se dopustí takového činu na dvou a více osobách, hrozí mu odnětí svobody na 2 až 8 let.

3. V případě, že násilník způsobí těžkou újmu na zdraví dvou a více osob či dokonce smrt, hrozí mu trest odnětí svobody na 5 až 12 let.

Nutno dodat, že v případě domácího násilí není potřeba k zahájení trestného stíhání souhlas oběti.

Jaké kroky lze podniknout?

Policie může násilníka v případě podezření ze spáchání výše popsaných činů vykázat z obydlí sdíleného s obětí na 10 dní, čemuž se říká institut vykázání. Vykázaná osoba musí odevzdat všechny klíče od obydlí, za asistence policie si vzít nezbytné osobní věci a následně obydlí opustit. Pokud se vykázaná osoba neřídí danými podmínkami a např. se pokusí do společného obydlí vrátit, jedná se o trestný čin zvaný maření výkonu rozhodnutí, za což hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky.

Dále lze podat návrh na vydání předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí, jehož cílem je ochránit oběť a dočasně upravit poměry v domácnosti. V návrhu je potřeba prokázat, čím je na dotyčném pácháno domácího násilí. Soud musí rozhodnout do 48 hodin a v případě kladného rozhodnutí je toto rozhodnutí vykonavatelné okamžitě. Předběžné opatření pak trvá obvykle měsíc. Aby bylo zajištěno bezpečí oběti, předchází předběžnému opatření většinou institut vykázání zmíněný v předešlém odstavci.

Soud také může na návrh oběti pachatele vyloučit na určitou dobu mimo společné obydlí, pokud je to v zájmu tělesného a duševního zdraví oběti. Omezení práva přebývat ve společném obydlí může být stanoveno až na 6 měsíců, přičemž jej soud může nařídit opakovaně.

Již řadu let se Česká republika snaží přísněji vystupovat proti domácímu násilí, které je vedeno jako trestný čin. Oběti domácího násilí tak mají právo se efektivně bránit, nejprve se však musí postavit vlastnímu strachu z ostudy či samotného trýznitele. Pokud víte o někom, kdo je v podobné situaci, neváhejte nás kontaktovat a my vám pomůžeme tento zápas vyhrát.


Zaujala vás nabídka našich služeb?

Napište nám, s čím potřebujete pomoci.

Vaše poptávka je nezávazná a rádi vám na ni odpovíme.