NOVELA ZÁKONA O KORPORACÍCH UPRAVUJÍCÍ BĚŽNOU ÚDRŽBU V DRUŽSTEVNÍCH BYTECH

Další zbytečné tahání peněz z kapes družstevníků.

Málokdo si všiml, že s účinnosti od 1.7.2020 byly v tichosti přijaty poměrně rozsáhlé novely Občanského zákona (dál jen NOZ) a Zákona o korporacích (dál jen ZOK), upravující pravidla bydlení. V tomto článku bych se rád věnoval ustanovení § 744 odst.2, který nařizuje bytovým družstvům úpravu stanov tak, že musí určit rozsah běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním družstevního bytu a okolnosti, za nichž lze stavebně upravovat družstevní byt a dům. Co se rozumí běžnou údržbou již stanoví nařízení vlády 308/2015 Sb. O vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Toto nařízení vlády upřesňuje NOZ a týká se nájemného bydlení. Sice neupravuje bydlení družstevní, ale pokud zákonodárce chtěl tento vztah upřesnit i pro družstevníky, mohl jednoduše v ZOKu na toto nařízení vlády odkázat s tím, že bytová družstva si mohou ve stanovách drobnou údržbu upravit rozdílně. To však neudělal a striktně nařídil upravit stanovy, což znamená, že bytová družstva budou muset opět své stanovy změnit, tedy svolat členskou schůzi za přítomnosti notáře a schválit změnu stanov (s čímž budou spojeny nemalé finanční náklady).

Mgr. Jaroslav Suttner, advokát


Zaujala vás nabídka našich služeb?

Napište nám, s čím potřebujete pomoci.

Vaše poptávka je nezávazná a rádi vám na ni odpovíme.

Osobní údaje nejsou dále zpracovávány žádným jiným subjektem.