Rozvodové řízení

V rámci svatebního obřadu jistě nikdo z nás nemyslí na případnou odvrácenou stranu manželství, tj. rozvod. Bohužel statistiky ukazují, že zhruba 50 % všech manželství končí rozvodem (v roce 2016 došlo v tomto ohledu k mírnému poklesu, na 45 %). Pomoc profesionála Vám může ušetřit mnoho času a nervů. My Vám v této vypjaté situaci můžeme a chceme být nápomocní.

V tomto článku Vám poskytneme základní popis situace, která může v rozvodovém řízení nastat. Rozhodně se zde nedozvíte všechny možné varianty rozvodového řízení (kterých mohou nastat desítky), ale pro základní přehled a vyvrácení řady mýtů spojených s rozvodem je tento článek více než vhodný. 

V praxi a českém právním řádu se rozlišují dva typy rozvodu:

 • sporný rozvod; 
 • nesporný rozvod

Velice důležitou okolností při rozvodu je fakt, zda spolu manželé mají doposud nezletilé děti či nikoliv.

NESPORNÝ ROZVOD

Pro všechny účastníky je vhodnější, rychlejší a levnější rozvod dohodou, tj. nesporný rozvod. V rámci tohoto typu je nutné naplnit níže uvedené podmínky.

 1. Manželství trvalo déle než jeden rok;
 2. Manželé spolu nežijí déle než šest měsíců;
 3. Pokud mají manželé nezletilé děti, na jejich výchově a výživě se dohodli a tuto dohodu schválil soud – soupis dohody o způsobu výchovy a výživném; a
 4. Manželé se dohodli na vypořádání společného jmění manželů – dohoda o vypořádání společného majetku.

Výhody nesporného rozvodu:

 • Jednání u soudu trvá 10 až 30 minut (2 jednání u soudu, každé po cca 10 minutách);
 • Nižší náklady (soudní poplatek 2 000,- Kč; náklady za právní pomoc v hodnotě od 5 000 do 15 000,- Kč; celková cena rozvodu do cca 20 000,- Kč).

U nesporného rozvodu doporučujeme začít s dohodou ohledně nezletilých dětí a následně přistoupit k dohodě o vypořádání společného majetku. Posledním krokem je sepsání samotného návrhu na rozvod, případně návrhu na výchovu dětí. V dané věci se rozhodně vyplatí pomoc profesionála,  aby nebylo nutné výše uvedené dohody při soudním jednání dopracovávat nebo doplňovat.

 

Rozhodně je dobré vědět, že u nesporného rozvodu nejde o nic hrozného. Pokud jsou manželé na všem dohodnuti, tak je u soudu nikdo k setrvání v manželství nenutí a rozhodně nedochází k výslechu dětí (jak si řada rodičů myslí).

SPORNÝ ROZVOD

Kroky u sporného rozvodu jsou podobné jako u nesporného, s tím rozdílem, že všechny dohody nahrazují soudní rozhodnutí (1. o výchově a výživě dětí; 2. o vypořádání společného majetku manželů).

Fáze sporného rozvodu:

 1. Návrh na výživu a výchovu nezletilých dětí. Soudem je stanoven způsob výchovy (zda jsou děti u matky/otce, případně střídavá péče) a výše výživného. Toto řízení je osvobozeno od soudního poplatku, strany si hradí pouze právní pomoc. V případě nemožnosti kompromisní dohody může dojít i na výslech dětí (cca od 10 let věku dětí);
 2. Návrh na samotný rozvod manželství. Většinou to již nebývá problém, na samotném rozvodu se oba manželé shodnou. Pokud ne, soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství a původce rozvodu. Soudní poplatek je stanoven na 2 000,- Kč.
 3. Návrh na vypořádání společného jmění manželů. Soud (na návrhy účastníků) zjišťuje veškerý majetek nabytý po dobu trvání manželství (nemovitosti, bankovní účty, automobily, ostatní movitý majetek). Následně dojde k rozhodnutí soudu o spravedlivém vypořádání – v podstatě je majetek rozdělen na polovinu s tím, že většinou jednomu z manželů zůstane majetek (např. dům) a druhý manžel je finančně vyrovnán (např. ½ hodnoty domu). Soudní poplatek je závislý na rozsahu společného jmění manželů (od dvou do desítek tisíc Kč).

Nevýhody sporného rozvodu:

 • Nutnost absolvovat několik soudních jednání (v praxi cca 5 a více);
 • Podrobné výslechy manželů, případně i nezletilých dětí;
 • Zdlouhavé (v řádu let) a drahé řízení (v řádu několika desítek tisíc korun)

Výše uvedené je pouze jenom nástin všech možných situací, které mohou u rozvodu nastat, jeho cílem je klientovi poskytnout základní orientaci v rozvodovém řízení a možnostech řešení rozvodu.

Ať už se Vaše situace nachází v jakékoliv fázi, tj. zda už máte rozvodové řízení v běhu, nebo teprve hledáte možnosti a informace o této životní fázi, rádi Vám pomůžeme s jakýmkoliv typem situace (sporný i nesporný rozvod), případně se sepsáním výše uvedených dohod. Při spolupráci s profesionálem je možné eliminovat nepříjemné situace na co nejnižší míru a procesem rozvodového řízení V Vás provedeme pro Vás co nejsnazší možnou cestou.

Byl pro Vás článek užitečný nebo k němu máte další dotazy? Neváhejte nás kontaktovat, případně nám popište Vaši konkrétní situaci.

 

Zaujala vás nabídka našich služeb?

Napište nám, s čím potřebujete pomoci.

Vaše poptávka je nezávazná a rádi vám na ni odpovíme.

Osobní údaje nejsou dále zpracovávány žádným jiným subjektem.