Stanovení výše výživného

První fází případného rozvodového řízení je stanovení výživy a výchovy u nezletilých dětí. Prvním dotazem většiny klientů je, v jaké výši je běžné výživné na nezletilé děti a jak bývá soudem stanoveno. Spolupráce s profesionální advokátní kanceláří vám může poskytnout dostatečnou oporu a odborné informace v takovéto situaci. Tento článek vám přináší základní informace o tom, jak je soudem stanovováno výživné na nezletilé děti a jak je postupováno při rozhodování o jejich výchově. Upozorňujeme však, že stanovení výše výživného je natolik individuální otázka, že ji není možné paušalizovat do jakéhokoliv článku a danou problematiku je nutné vždy individuálně posoudit.

STANOVENÍ VÝŠEVÝŽIVNÉHO

V dnešní době neexistuje právní předpis, který by specifikoval, v jaké výši je výživné nutné stanovit. Tato otázka  je tedy zcela ponechána na rozhodnutí soudu. Soudci, advokáti a laická veřejnost však mohou pro prvotní zhodnocení vyjít z doporučujících tabulek ministerstva spravedlnosti z roku 2010, ve kterých byla stanovena procentuální výše výživného z čisté mzdy.

Orientační stanovení výše výživného

Věk dítěte          Procentuální rozmezí výživného z čisté mzdy

  • 0–5 let                11–15 %
  • 6–9 let                13–17 %
  • 10–14 let            15–19 %
  • 15–17 let            16–22 %
  • 18 a více let         19–25 %

Jak jsme již upozornili, pro stanovení výše výživného je zapotřebí zohlednit řadu faktorů, které se ale do uvedených výpočtů nepromítají. Takovýmito faktory je zejména rozdělení péče rodičů (zda je dítě svěřeno matce, otci, nebo do střídavé péče), přispívání na dítě mimo rámec výživného (kapesné, dovolené, škola atp.), osobní péče rodičů atp. Avšak pro základní představu, v jaké výši může být výživné zhruba stanoveno, daná tabulka postačuje.

Výše uvedený přehled je skutečně jenom prvotním nástinem toho, jak může řízení ohledně stanovení výše výživného vypadat. Zároveň uvádíme, že pokud se oba rodiče na výši výživného dohodnou, nebude soudem jejich dohoda jednoznačně zpochybňována a ve většině případů bude soudce vycházet z jejich dohody. Výše uvedené je tak spíše použitelné pro případy, kdy se rodiče nejsou schopni na výživě a výchově dohodnout.

Pro přesnější zhodnocení celé situace rozhodně doporučujeme osobní konzultaci.

Nacházíte se v podobné životní situaci a potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám s vyřešením daného problému poradíme, nebo rovnou převezmeme Vaše právní zastupování v rámci daného řízení.


Zaujala vás nabídka našich služeb?

Napište nám, s čím potřebujete pomoci.

Vaše poptávka je nezávazná a rádi vám na ni odpovíme.

Osobní údaje nejsou dále zpracovávány žádným jiným subjektem.